KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng?Xem kết quả
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng?

Tổng số: 839 phiếu

Đối thoại trực tuyến

Tỉnh Cao Bằng có 3 khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) là Khu KTCK Tà Lùng, Khu KTCK Trà Lĩnh và Khu KTCK Sóc Giang.

Khu KTCK Tà Lùng thuộc huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, cách thị xã Cao Bằng 70 km, cách cửa khẩu quốc gia Tà Lùng 5 km. Khu KTCK Tà Lùng rộng 624 ha, địa hình khá bằng phẳng, giao thông thuận lợi. Các loại hình kinh doanh dịch vụ tại khu kinh tế gồm: Cửa hàng giới thiệu sản phẩm, hội chợ, triển lãm, chợ cửa khẩu, khu ngoại quan, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển hàng quá cảnh, tạm nhập, tái xuất, cửa hàng miễn thuế, các cơ sở sản xuất gia công hàng xuất khẩu, các chi nhánh đại diện công ty.

Bấm vào đây [link bản đồ] để xem bản đồ quy hoạch không gian Khu KTCK Tà Lùng.

Khu KTCK Trà Lĩnh  gồm toàn bộ thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh.

Bấm vào đây [link bản đồ] để xem bản đồ quy hoạch không gian Khu KTCK Trà Lĩnh.

Khu KTCK Sóc Giang gồm toàn bộ xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng.

Bấm vào đây [link bản đồ] để xem bản đồ quy hoạch không gian Khu KTCK Tà Lùng.

Khu kinh tế cửa khẩu chịu sự quản lý của Ban Quản lý khu kinh tế, được thành lập theo Quyết định số 1754/QĐ-TTg ngày 21/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Quản lý kinh tế là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ:

Ban Quản lý khu kinh tế
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:

Quay lại

Cao Bằng qua ảnh Cao Bằng qua Ảnh

Search Tìm kiếm thông tin Doanh Nghiệp

Nhập từ khóa:Video Cao Bằng Cao Bằng qua Video

Hỗ trợ đăng ký Kinh doanh